Dziękujemy za Twój podpis!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych do podpisania apelu. Klinknij w ikony i udostępnij ten apel przez swoje kanały na mediach społecznościowych.

Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, wesprzyj naszą pracę, choćby najmniejszą kwotą. Większość pracy wykonujemy pro bono, ale z Twoją comiesięczną darowizną będziemy mogli zrobić więcej dla lasów oraz rosnącej społeczności aktywistek i aktywistów działających dla ich ochrony.

WSPIERAM!

Jak chronić las?

poradnik

Jak śledzić informacje

o polskiej i europejskiej polityce leśnej

Obecnie zarówno na poziomie europejskim, jak i polskim, zmianom podlegają polityki publiczne dotyczące przyrody, a w szczególności lasów. Na przykład, na poziomie europejskim w ramach Zielonego Ładu powstały i powstają następujące regulacje mające duży wpływ na lasy: Strategia Bioróżnorodności 2030 oraz Strategia Leśna 2030, Rozporządzenie w sprawie odtwarzania zasobów przyrody (Restoration Law, obecnie na etapie tworzenia), Rozporządzenie w sprawie nowych unijnych ram monitorowania lasów i planów strategicznych (obecnie na etapie konsultacji) . Na poziomie ogólnopolskim coraz głośniej mówi się też o konieczności zmian w ustawie o lasach i innym prawie związanym z ochroną lasów. Warto śledzić dyskusje i zmiany w ustawodawstwie, po to by dostosowywać lokalne działania i zbierać argumenty. Śledź nasz fanpage i posty na grupie społecznościowej i/lub zapisz się na nasz newsletter po to by zawsze być na bieżąco.

Zapoznaj się z…

Webinarem o europejskich politykach leśnych

Osoby, które włożyły pracę w powstanie tego odcinka poradnika:

Marta Jagusztyn, Marzena Błaszczyk.

Podziękowania składamy też Sieci Obywatelskiej Watchdog, a w szczególności Katarzynie Batko
i Szymonowi Osowskiemu, którzy wprowadzili nas w kwestie związane z prawem do informacji.

Ten odcinek poradnika powstał dzięki pracy wolontariackiej, funduszom własnym Fundacji Lasy
i Obywatele oraz przy wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

Bądźmy w kontakcie

Zostaw swój adres e-mail

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Porady, jak działać dla lasu

Wskazówki, jak naciskać na Lasy Państwowe, by chroniły las.

Informacje o leśnych wydarzeniach i politykach leśnych

    WordPress Lightbox