Lasy i Obywatele to oddolna inicjatywa obywatelska.

Jesteśmy grupą osób, które cenią lasy i angażują się w ich ochronę. Działamy z miłości do lasu i z obywatelskiego obowiązku.

Chcemy prawdziwej debaty o tym, jak w dobie zmian klimatycznych możemy chronić lasy, by one mogły chronić nas.
Postulujemy większą kontrolę społeczną nad tym, co dzieje się w lasach.

marta_circle

Skąd wziął się pomysł działań ogólnopolskich? Narodził się w dzięki lokalnemu doświadczeniu. Lasy Państwowe chciały nam w Szuminie, w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym wyciąć las. I to metodą rębni zupełnej, czyli „do gołej ziemi”. Ryzyko wycinki w bezpośrednim sąsiedztwie wsi zmobilizowało naszą społeczność lokalną. Zaczęliśmy rozmawiać z Lasami Państwowymi, powołaliśmy też lokalne stowarzyszenie.

Poznałam ludzi z innych części Polski chroniących swoje lasy. Dzwonili ludzie z pytaniami jak to robić. Uznałam, że warto zacząć dokumentować wiedzę o skali społecznego ruchu na rzecz lasów w różnych częściach Polski oraz stworzyć platformę, która umożliwi dzielenie się doświadczeniami.
I tak powstały Lasy i Obywatelki*.

Marta Jagusztyn Pomysłodawczyni inicjatywy
* W nazwie używamy wymiennie słów Obywatele i Obywatelki by nikogo nie wykluczać.
 

Więcej informacji w wywiadzie z OKO Press.

Lasy i Obywatele jako nieformalna inicjatywa ogólnopolska działają od marca 2020.

Podziękowania za zaangażowanie dla:
Agnieszki Szpili, Andrzeja Suleja, Anity Bednarkiewicz, Grzegorza Jakackiego, Janka Brykczyńskiego, Joanny Szostak, Jolii Jeżowskiej, Krzysztofa Cibora, Magdy Arażny, Magdy Bar, Magdy Majewskiej, Magdy Tilszer, Marka Kacprzaka, Marty Jagusztyn, Marzeny Błaszczyk, Michała Bednarkiewicza, Michała Książka, Natalii Saraty, Noemi Gryczko, Oli Muzińskiej, Pauliny Matyjasek, Pawła Pawlaczyka, Piotra Chojnackiego, Piotra Piwockiego, Tomka Kaczora, firmy Appsilon.

Wspierają nas

Dlaczego lasy?

Zajmują blisko 30% powierzchni Polski. Pełnią ważne funkcje przyrodnicze, społeczne i gospodarcze. Produkują tlen, regulują obieg wody, chronią gleby, są bezpiecznym domem dla roślin i zwierząt. Obniżają poziom hałasu, oczyszczają powietrze ze szkodliwych substancji, łagodzą skutki klęsk żywiołowych. Są miejscem dostępnym dla każdego i każdej z nas.

W lesie możemy się wyciszyć i odpocząć: wędrując, obserwując przyrodę, zbierając grzyby, biegając czy jeżdżąc na rowerze. Są ważnym źródłem przychodów, nie tylko z pozyskiwania drewna, ale również z turystyki. Lasy wpływają znacząco na jakość naszego życia. Jeżeli zniszczymy je zbyt intensywną eksploatacją, nie będziemy mieli gdzie się regenerować, ani czym oddychać.

Niszcząc lasy dużo mocniej odczujemy negatywne skutki coraz szybciej następujących zmian klimatycznych.

Lasy są wspólne

Większość lasów w Polsce jest własnością państwa, a zatem dobrem wspólnym, należącym do wszystkich obywateli i obywatelek, tych żyjących tu i teraz, ale także tych, którzy przyjdą po nas. W naszym imieniu lasami zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Niestety obecnie obywatele i obywatelki mają nikły wpływ na to, co dzieje się lasami, mimo, że jest to zagwarantowane przez obowiązujące prawo. Po pierwsze ustawa o udostępnianiu informacji o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a po drugie Konwencja z Aarhus.

Chcemy, by obywatele i obywatelki razem z niezależnymi naukowcami mogli współdecydować o tym jak zarządzane są lasy. Wprowadzać rozwiązania wypracowane w procesie rzeczywistych konsultacji, w efekcie prawdziwego dialogu wszystkich zaangażowanych stron na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i europejskim. 

Chcemy prawdziwego upaństwowienia lasów, które obecnie są de facto sprywatyzowane przez firmę Lasy Państwowe. Firma ta działa przy niewielkiej kontroli politycznej, zaś kontrola społeczna nad jej działalnością jest wyłącznie fasadowa. Według raportu NIK prowadzona przez Lasy Państwowe gospodarka leśna stwarza ryzyko dla zachowania i ochrony lasów oraz ekosystemów leśnych.

Chcemy, by lasy były zarządzane mądrze, przy prawdziwym zachowaniu równowagi trzech podstawowych funkcji: przyrodniczej, społecznej i gospodarczej, tak jak zapisano w ustawie o lasach.

W dobie zmian klimatycznych to jedyne rozsądne rozwiązanie.

Media o nas

Magazyn Pismo, 3 listopada 2021

Artykuł o leśnych inicjatywach obywatelskich w lasach podmiejskich, do którego inspiracją, jak przyznaje autor, była mapa rębni #ZanimWytnąTwójLas

Krytyka Polityczna, 15 kwietnia 2021

Las to nie fabryka drewna. Obywatele to wiedzą. A leśnicy? Wywiad o działaniach Lasów i Obywatelek dla Krytyki Politycznej.

Newsweek, 17 kwietnia 2021

Wywiad z leśnikiem, poetą, reportażystą i aktywistą Michałem Książkiem o mapie wycinek Lasów i Obywateli.

Gazeta.pl, 23 czerwca 2021

Chcieli uzupełnić słynną mapę wycinek. Lasy Państwowe zarzucały im manipulację, teraz nie wysyłają danych. Artykuł o naszej batalii o dostępność do dokładnych danych o wycinkach.

Sprawdź jak Ty możesz działać dla lasu!