Dziękujemy za Twój podpis!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych do podpisania apelu. Klinknij w ikony i udostępnij ten apel przez swoje kanały na mediach społecznościowych.

Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, wesprzyj naszą pracę, choćby najmniejszą kwotą. Większość pracy wykonujemy pro bono, ale z Twoją comiesięczną darowizną będziemy mogli zrobić więcej dla lasów oraz rosnącej społeczności aktywistek i aktywistów działających dla ich ochrony.

WSPIERAM!

DO: Pan Dariusz Drelich
Wojewoda Pomorski
DO WIADOMOŚCI: Sejmik Samorządowy
Województwa Pomorskiego

Apel stworzyła:
Grupa Inicjatywna Mieszkańców Trójmiasta

Skończmy z eksploatacją gospodarczą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego!

W dniu 25 listopada 2022 uchylił Pan uchwałę Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego zatwierdzająca Plan Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK)(1).  Intensywna gospodarcza eksploatacja lasu, prowadzona na terenie parku przez Lasy Państwowe, od wielu lat  budzi głębokie kontrowersje i protesty społeczne(2)Domagamy się, by zaprzestał Pan blokowania ochrony przyrody w Trójmieście i okolicznych gminach.

Uchylony przez Pana Plan Ochrony TPK otwierał furtkę do podstawowej choćby ochrony wartości przyrodniczych, społecznych i krajobrazowych lasów otaczających Trójmiasto. Bogactwo przyrodnicze TPK wpływa zasadniczo na jakość życia mieszkańców. Odrzucenie planu jest nie tylko pozbawione rzetelnej argumentacji, ale również idzie wbrew interesom i opiniom mieszkańców. Przede wszystkim zaś, jest wyrazem rażącego zaniedbania dobra wspólnego. Na takie lekceważenie ochrony przyrody nie stać nas w czasach katastrofy klimatycznej.

Ustawa o ochronie przyrody wymaga, aby każdy park krajobrazowy posiadał plan ochrony. Tylko taki dokument jest narzędziem umożliwiającym ochronę przyrody na terenie parku. Od wielu lat TPK nie posiada planu ochrony. 

Zaproponowany Plan Ochrony TPK jest efektem prac, które trwały dwa lata.  Wykonane zostały szczegółowe opracowania dotyczące wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych parku, turystyki i zagospodarowania przestrzennego. Plan był poddany konsultacjom społecznym na różnych etapach jego tworzenia(3).

Lasy publiczne należą do nas wszystkich, a intensywna eksploatacja gospodarcza TPK nie służy dobru wspólnemu. Liczymy, że zgodnie z interesem społecznym będzie działał Pan dla ochrony przyrody (4).

 

Więcej informacji

 1. Tekst uchwały Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego
 2. Artykuł: Ekolodzy: drzew w lasach nie trzeba wycinać.
  Artykuł: Trójmiasto nie przetrwa bez lasów, jeśli ich nie ochronimy, one nie ochronią nas
  Artykuł: Społecznicy protestują przeciwko wycince drzew
 3. Dokumentacja  konsultacji
 4. Liczymy na to, że Sejmik Samorządowy Województwa Pomorskiego zaskarży Pana decyzję do sądu administracyjnego, co da Panu możliwość naprawienia swojego błędu, uznania skargi Sejmiku i uchylenia swojej szkodliwej decyzji.

Poprzyj Apel

Podpisało już 5964 osób.
  Administratorem zbieranych danych osobowych jest Fundacja Lasy i Obywatele. Dane wykorzystywane będą, aby informować Cię za pomocą poczty elektronicznej, w zakresie na który wyraziłeś/aś zgodę powyżej oraz w celach statystycznychMasz prawo dostępu do treści swoich danych, a swoje dane możesz w każdej chwili poprawiać bądź zażądać ich usunięcia. Więcej w Polityce prywatności Fundacji Lasy i Obywatele.

  Platformę prowadzi Fundacja Lasy i Obywatele. Fundacja udostępnia platformę lokalnym inicjatywom leśnym i wspiera je w stworzeniu i rozpropagowaniu petycji. Jeżeli chcesz zamieścić petycję na tej platformie skontaktuj się z Fundacją Lasy i Obywatele poprzez kontakt@lasyiobywatele.pl

  Udostępnij petycję:

  Skontaktuj się z Grupą Inicjatywną Mieszkańców Trójmiasta

   WordPress Lightbox