Dziękujemy za Twój podpis!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych do podpisania apelu. Klinknij w ikony i udostępnij ten apel przez swoje kanały na mediach społecznościowych.

Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, wesprzyj naszą pracę, choćby najmniejszą kwotą. Większość pracy wykonujemy pro bono, ale z Twoją comiesięczną darowizną będziemy mogli zrobić więcej dla lasów oraz rosnącej społeczności aktywistek i aktywistów działających dla ich ochrony.

WSPIERAM!

Jak możesz współdecydować o lesie?

Lokalne inicjatywy leśne wypracowały już wiele sposobów na to, by brać udział w decyzjach o lasach. Wnioskują o powołanie pomników przyrody, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, postulują tworzenie rezerwatów, przeprowadzają inwentaryzacje przyrodnicze, biorą udział w procesach certyfikacji drewna, monitorują czy gospodarka leśna prowadzona jest przez Lasy Państwowe zgodnie z ich własnymi zasadami, tworzą petycje, urządzają happeningi i akcje artystyczne, mobilizują sąsiadów, współpracują z samorządami. To tylko parę z możliwych dróg działania. Wiele z nich opisano w materiałach na podstronie Biblioteka ruchów leśnych. Śledźcie naszą stronę, wkrótce zamieścimy więcej praktycznych materiałów instruktażowych. Na początek dzielimy się dwiema istotnymi radami.

1

Możecie zgłaszać wnioski poza formalnymi konsultacjami Planu Urządzenia Lasu.

Zawsze macie prawo przedstawiać swoje wnioski, opinie i uwagi do tego co Lasy Państwowe robią w lesie. Nawet jeśli Plan Urządzenia Lasu został już zatwierdzony. Leśnicy często sugerują, że muszą wykonać cały PUL, dokładnie tak jak go zaplanowano. To nieprawda! Nadleśnictwo może pozyskać mniej drewna niż zapisano w PULu oraz zmodyfikować miejsca i sposoby jego pozyskiwania. Wystarczy dobry powód. Na przykład ważne względy przyrodnicze bądź społeczne.

2

Zawsze zgłaszajcie swoje wnioski na piśmie.

Jeżeli macie uwagi do prowadzonej gospodarki leśnej, zgłaszajcie je do nadleśnictwa. Taki wniosek trzeba dobrze uzasadnić i złożyć na piśmie. Możecie złożyć wniosek papierowy osobiście w nadleśnictwie, wysłać go emailem, albo przez system E-PUAP. Nie zgłaszajcie wniosków telefonicznie czy za pośrednictwem mediów społecznościowych – leśnicy nie mają obowiązku na nie odpowiadać i ich nie archiwizują.

WordPress Lightbox