Dziękujemy za Twój podpis!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych do podpisania apelu. Klinknij w ikony i udostępnij ten apel przez swoje kanały na mediach społecznościowych.

Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, wesprzyj naszą pracę, choćby najmniejszą kwotą. Większość pracy wykonujemy pro bono, ale z Twoją comiesięczną darowizną będziemy mogli zrobić więcej dla lasów oraz rosnącej społeczności aktywistek i aktywistów działających dla ich ochrony.

WSPIERAM!

Do: Ministry Klimatu i Środowiska

Do wiadomości:
Dyrektora Biura Urządzania Lasu
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Petycję stworzyła:
Fundacja Lasy i Obywatele

Uwolnijmy dane o lasach

Lasy Państwowe pracują nad nową wersją systemu udostępniania danych o lasach społeczeństwu. Robią to za plecami głównych zainteresowanych, czyli obywateli i obywatelek. Zapotrzebowanie na informacje o lasach rośnie, a obecny system udostępniania danych o lasach budzi wiele kontrowersji. Chcemy mieć dostęp do pełnej informacji o lasach. Domagamy się, by Lasy Państwowe zorganizowały w tej sprawie rzetelne i otwarte konsultacje społeczne.

Lasy Państwowe systematycznie odmawiają społeczeństwu dostępu do wielu informacji o lasach, pomimo tego, że same ją posiadają i posługują się nimi w swoich wewnętrznych systemach. Odmowa udostępnienia takiej informacji jest bezprawna, co potwierdzone jest już wieloma wyrokami sądów administracyjnych. Między innymi, Lasy Państwowe bezprawnie odmawiają wydania zagregowanej informacji na temat tego jakie prace gospodarcze są planowane w lasach w roku następnym i gdzie dokładnie będą miały miejsce prace. A jest to informacja, którą społeczeństwo jest żywo zainteresowane. Jako Fundacja Lasy i Obywatele, by udostępnić te dane społeczeństwu na własnej mapie #ZanimWytnąTwójLas, jesteśmy zmuszeni dużym wysiłkiem zbierać dane z przetargów organizowanych w 429 nadleśnictwach. Dla leśników zagregowane dane są dostępne w wewnętrznych systemach informatycznych za jednym naciśnięciem guzika*

Lasy Państwowe powołały wewnętrzny komitet, który ma pracować nad wymogami dla nowej wersji systemu udostępniania danych o lasach społeczeństwu, tak zwanego Banku Danych o Lasach. Do rozmowy nie zaproszono jednak głównego interesariusza, czyli społeczeństwa, ani też organizacji społecznych, które od lat domagają się poprawy systemu udostępniania danych, oraz tworzą własne mapy, by odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie społeczne na informacje o lasach.

Społeczeństwo ma prawo dostępu do pełnej informacji o lesie, a obowiązkiem Lasów Państwowych jest udostępnianie danych oraz przedstawianie ich w sposób przyjazny dla użytkowników. Dlatego domagamy się realnych, otwartych i transparentnych konsultacji w sprawie nowej wersji Banku Danych o Lasach oraz udostępnianiu danych o lesie i działaniach Lasów Państwowych.

 

* Inne przykłady informacji będących w posiadaniu Lasów Państwowych, które mimo zainteresowania społecznego nie są udostępniane (lub są udostępniane w sposób skrajnie niepraktyczny, sugerujący celowe utrudnianie dostępu) to: (a) informacje nt. procesu planowania Planów Urządzenia Lasu, (b) informacje nt. możliwości i trybu brania udziału w konsultacjach, (c) informacje nt. wniosków składanych przez społeczeństwo do Lasów Państwowych, (d) informacje nt. skutków zmiany klimatu dotyczących lasów, (e) informacje nt. prognoz dotyczących zmiany klimatu w odniesieniu do lasów, (f) informacje nt. bioróżnorodności lasów, (g) informacje nt. finansów nadleśnictw, (h) informacje nt. produkcji i sprzedaży drewna itp. [(i) interaktywne mapy projektowanych planów urządzenia lasu. Informacją, która, naszym zdaniem, powinna zostać wypracowana przez Lasy Państwowe oraz udostępniona społeczeństwu jest n.p. informacja o usługach ekosystemowych świadczonych przez lasy.

Poprzyj Petycję

Podpisało już 2523 osób.
    Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lasy i Obywatele (zwana dalej Fundacją), z siedzibą w Warszawie, ul. Płk. Zoltana Balo 4 m 16, 02-793, KRS 0000906912, NIP 9512521617, REGON 389261058. Dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania newslettera Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

    Udostępnij apel:

    WordPress Lightbox