Mamy niepowtarzalną szansę sprawić, by europejska natura mogła się zregenerować!

Zaapelujmy wspólnie do decydentów, by tej szansy nie zmarnowali!

Potrzebujemy natury. Mokradła, lasy, łąki, obszary trawiaste, siedliska morskie – wszystkie odgrywają kluczową rolę w regulacji klimatu i są niezbędne dla naszego przetrwania. Czy wiesz, że 80% cennej przyrody w Europie jest w złym stanie (1)?

Na szczęście nie wszystko stracone! Mamy jedyną w naszym życiu okazję, by odwrócić bieg rzeczy dla europejskiej natury: Rozporządzenie UE w sprawie odtwarzania przyrody (Restoration Law). To przygotowywane obecnie prawo unijne stanowi wyjątkową szansę, ponieważ zobliguje prawnie państwa członkowskie do odnowienia określonej ilości zasobów przyrody. W przypadku nieprzestrzegania tego prawa państwa będą mogły być pociągane do odpowiedzialności i podawane do sądu.

Rządy i decydenci w całej UE prowadzą w tych miesiącach obrady na temat rozporządzenia i przygotowują się do kluczowych głosowań. Dołącz do nas oraz ponad 200 europejskich organizacji pozarządowych i wnioskuj do decydentów o szybkie i zdecydowane wprowadzenie w życie prawa, które może ograniczyć kryzysy przyrody i klimatu.

Tylko jeden krok dzieli Cię od zrobienia czegoś znaczącego dla przyrody: wypełnij poniższy formularz i tym samym podpisz się pod naszym wspólnym listem do polskich decydentów. Możesz dodać własny komentarz oraz zdjęcie krajobrazu, na którego odrodzeniu bądź zachowaniu szczególnie Ci zależy (możesz do wysyłanego zdjęcia dodać specjalne przyrodnicze nalepki, które symbolizują odrodzenie się przyrody – ta funkcja może się przydać, jeśli list wysyłasz razem z dzieckiem).

(1) Stan ochrony 81% chronionych siedlisk i 63% chronionych gatunków na terenie UE jest klasyfikowany jako słaby bądź zły (EEA. (2020). State of nature in the EU. European Environment Agency, Copenhagen, Denmark)

Chcesz dowiedzieć się więcej o Rozporządzeniu UE w sprawie odtwarzania przyrody i o tym, jak może ono pomóc w odnowieniu przyrody?

Przeczytaj projekt rozporządzenia i inne związane unijne dokumenty.

Obejrzyj webinar z wykładem Pawła Pawlaczyka Czy Unia pomoże nam uratować lasy? na temat pro-przyrodniczych polityk unijnych (omówienie Rozporządzenia UE — od 34:29:00 do 46:00:00).