Dziękujemy za Twój podpis!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych do podpisania apelu. Klinknij w ikony i udostępnij ten apel przez swoje kanały na mediach społecznościowych.

Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, wesprzyj naszą pracę, choćby najmniejszą kwotą. Większość pracy wykonujemy pro bono, ale z Twoją comiesięczną darowizną będziemy mogli zrobić więcej dla lasów oraz rosnącej społeczności aktywistek i aktywistów działających dla ich ochrony.

WSPIERAM!

Do: Prezydent i Rada Miasta Poznania

Apel utworzyła Inicjatywa Moratorium dla Drzew w Lasach Ochronnych Poznania

POPRZYJ STARANIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Lasy ochronne mają chronić miasto!

My, grupa inicjatywna – mieszkańców Poznania i okolic mówimy dziś stanowczo: mamy prawo współdecydować o miejskich lasach ochronnych.

W naszym projekcie uchwały kierunkowej dla Prezydenta Poznania zgłaszamy dwa zasadnicze wnioski:

 1. Podjęcie negocjacji na szczeblu lokalnym zabezpieczających tymczasowo lasy o statusie ochronnym dla miasta Poznania, przed ich użytkowaniem w celu pozyskania surowca drzewnego. W szczególności dotyczyć to powinno użytku ekologicznego ‘Darzybór’.
 2. Powzięcie działań na rzecz opracowania projektu zmian legislacyjnych trwale zabezpieczających lasy ochronne przed gospodarką surowcową, w porozumieniu z samorządami innych miast oraz we współpracy z wielkopolskimi naukowcami i posłami do parlamentu.

Lasy o statusie ochronnym dla miasta zostały ustanowione dla ochrony jakości życia i bezpieczeństwa klimatycznego nie tylko mieszkańców Poznania, ale także okolicznych gmin. Zarządzają nimi Lasy Państwowe, które niestety lekceważą interes społeczny i eksploatują te lasy w celach surowcowych. Zamiast spokoju i piękna znajdujemy tu teraz stosy ściętych drzew. W sytuacji zagrożenia wycinką są najstarsze i najistotniejsze społecznie drzewostany.

Naglącym problemem są wycinki realizowane również w granicach naszego miasta!! Dzieje się to np. w Leśnictwie Kobylepole (Nadleśnictwo Babki). To 864 ha kompleksu leśnego, który jest częścią historycznej koncepcji urbanistycznej opartej o kliny zieleni, co miało uczynić Poznań zielonym miastem. Jest tu jednocześnie użytek ekologiczny „Darzybór” utworzony przez Radę Miasta Poznania, m.in. z myślą o ochronie dobrze zachowanych fragmentów borów mieszanych. Wycinane są wielkie powierzchnie stuletnich i zdrowych drzew: sosen, dębów i buków, czyli właśnie chronionego boru. W najbliższych latach w użytku „Darzybór” Nadleśnictwo Babki planuje wyciąć do gołej ziemi 52 ha z terenu obejmującego zaledwie 325 ha!

Lasy miejskie i podmiejskie o funkcji ochronnej mają przede wszystkim służyć ludziom – pozwalać ludziom odpocząć, zregenerować siły i zdrowie, chronić miasta przed hałasem, zanieczyszczeniami, wiatrami, łagodzić klimat, zatrzymywać wodę gruntową.
To wartości o wiele większe, ważniejsze niż drewno. Nie musimy drewna pozyskiwać w miastach!

Niestety, do tej pory nie udało się doprowadzić do skutecznych działań Urzędu Miasta chroniących interes społeczny oraz namówić Prezydenta Poznania, aby sięgnął po rolę przywództwa w inicjatywie zatrzymania gospodarki surowcowej w lasach ochronnych dla miasta. Nie pomogły apele inicjatywy społecznej ‘Las Tulecki – wspólna sprawa’, Rady Gminy Kleszczewo, Rady Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, wspierane w zapytaniach poselskich posła Franka Sterczewskiego i posłanki Joanny Jaśkowiak. Nie pomogło także ponad 1000 ręcznych podpisów pod petycją do Nadleśnictwa Babki w obronie lasów ochronnych w okolicach Wiórka i Czapur, zebranych przez inicjatywę ’Wspólny Las – Wiórek i okolice’.

MOŻEMY JESZCZE POWSTRZYMAĆ EKSPLOATACJĘ LASÓW OCHRONNYCH.
29.12.2021 w Biurze Rady Miasta przedłożyliśmy Inicjatywę Uchwałodawczą Mieszkańców Poznania na rzecz zabezpieczenia lasów ochronnych dla miasta przed ich wycinaniem w celach komercyjnych. Pod projektem uchwały w ciągu trzech tygodni zebraliśmy ponad 1000 ręcznych podpisów osób uprawnionych!! Ta liczba świadczy o naszej wspólnej determinacji, by ocalić niezakłócony dostęp do przyrody lasów w Poznaniu i okolicach, co jest naszym prawem!! Inicjatywą Uchwałodawczą otwieramy demokratyczną ścieżkę, by Radni Poznania opowiedzieli się za prawem do współdecydowania o lasach ochronnych.
Poprzyj nasze postulaty!

Do wiadomości:
Poznańskie Posłanki i Posłowie
Rady naukowe poznańskich uczelni
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

WIĘCEJ INFORMACJI O INICJATYWIE
W uzasadnieniu projektu Uchwały prezentujemy szczegółową argumentację i definiujemy pożądane cele pośrednie, związane z integracją działań i dialogiem ze stroną społeczną. Z naszą Inicjatywą można zapoznać się tu https://www.facebook.com/groups/poznan.moratorium/about oraz tu https://poznanmoratorium.pl/

CZYM SĄ LASY OCHRONNE
Zgodnie z Ustawą o lasach lasy ochronne dla miast na pierwszym miejscu powinny służyć interesowi zdrowotnemu mieszkańców miast. Ten interes jest wyrażony wprost w art. 7 ust. 1 ustawy o lasach wśród celów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej: „zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą, a także ochrona terenów (…) o specjalnym znaczeniu społecznym”. Zatem Ustawa precyzuje wprost, że celem ochrony w kategorii “dla miast” jest ich “znaczenie społeczne” a nie ich wartość produkcyjna.

Poprzyj Apel

Podpisało już 947 osób.
  Platformę prowadzi Fundacja Lasy i Obywatele. Fundacja udostępnia platformę lokalnym inicjatywom leśnym i wspiera je w stworzeniu i rozpropagowaniu petycji. Nie odpowiada jednak za wszystkie treści umieszczane w petycjach. Jeżeli chcesz zamieścić petycję na tej platformie skontaktuj się z Fundacją Lasy i Obywatele poprzez [email protected]

  Udostępnij petycję:

  Wyślij wiadomość do Inicjatywy Moratorium

   WordPress Lightbox