Dziękujemy za Twój podpis!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych do podpisania apelu. Klinknij w ikony i udostępnij ten apel przez swoje kanały na mediach społecznościowych.

Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, wesprzyj naszą pracę, choćby najmniejszą kwotą. Większość pracy wykonujemy pro bono, ale z Twoją comiesięczną darowizną będziemy mogli zrobić więcej dla lasów oraz rosnącej społeczności aktywistek i aktywistów działających dla ich ochrony.

WSPIERAM!

Do: Nadleśnictwo Chojnów

Petycję utworzyły
Inicjatywa Alarm dla Klimatu Piaseczno
Stowarzyszenie Polska 2050

Chcemy lasu w lesie w Jazgarzewie pod Piasecznem!!!
Chcemy krajobrazu leśnego, NIE ZRĘBNEGO!!!

My, grupa inicjatywna mieszkańców Piaseczna, Jazgarzewa i okolicznych miejscowości,

DOMAGAMY SIĘ!

 1. Natychmiastowego zaprzestania wyrębów w kompleksie leśnym w Jazgarzewie! Dość wycinek w lasach pomiędzy Wólką Pęcherską/ Jazgarzewem, a Pęcherami, w okolicy rezerwatów Las Pęcherski, Biele Chojnowskie, ścieżki Gonna Sosna, Zatopionego Lasu i Bramy Lasu!
 2. Utrzymania walorów przyrodniczo – krajobrazowych kompleksu leśnego w Jazgarzewie. Eksploatacyjna gospodarka leśna polegająca na pozyskiwaniu surowca z tego kompleksu, prowadzi do jego dewastacji na dziesięciolecia! Stop szlakom zrębów w lasach w Jazgarzewie!
 3. Przestrzegania przez Nadleśnictwo Chojnów zapisów Planu Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. To obowiązujący akt prawa miejscowego i zobowiązuje Nadleśnictwo Chojnów do:
  – zachowania wyjątkowych walorów krajobrazowych Chojnowskiego Parku Krajobrazowego dla turystyki, rekreacji i edukacji ludzi, – zachowania cennego, zwartego kompleksu Lasów Chojnowskich.

Gospodarka leśna w kompleksie leśnym w Jazgarzewie jest prowadzona tak intensywnie, że utracił on wiele walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Jego wizytówką stają się ogołocone z drzew zręby, ciągnące się nawet wzdłuż szlaków turystycznych. Niechlubnym przykładem szlaku pośród zrębów jest
ścieżka dydaktyczna Gonna Sosna. To najbardziej znany i najczęściej odwiedzany szlak turystyczny kompleksu leśnego w Jazgarzewie. Kiedyś malowniczy i piękny, dzisiaj tak opisywany przez internautów:

” Po kilku minutach spaceru, gdy doszliśmy do miejsca, gdzie powinny rosnąć sosny – przecież ścieżka przyjęła nazwę od ich obfitości – doznałam szoku. Wszystkie sosny wycięte w pień leżą porąbane w miejscu, gdzie zaczyna się rozwidlenie szlaku”. Takich opinii jest coraz więcej, bo Gonna Sosna stała się ścieżką dydaktyczną o rębniach, a nie o lesie.

Naglącym problemem są wycinki realizowane w otulinie rezerwatu Las Pęcherski, które osłabiają rezerwat, odsłaniają go na wiatrołomy i negatywne skutki postępujących zmian klimatu. Na Bramie Lasu, czyli przy ul. Leśnej w Jazgarzewie rosną monumentalne sosny – pomniki przyrody. Wycinka ma się tu rozpocząć już za chwilę – w lutym 2022 r.! Intensywne wycinki odsłoniły już bagienny teren Zatopionego Lasu, tymczasem niedługo odbędą się tu kolejne prace polegające na wycince drzew!

Chcemy dojrzałego lasu w Jazgarzewie !
Ten wyjątkowy krajobrazowo kompleks leśny znika na naszych oczach. Przestaje być strefą wolną od hałasu, miejscem odpoczynku i regeneracji dla ludzi. Staje się kompleksem zrębów oraz tabliczek: Uprawa leśna – wstęp wzbroniony. Niezakłócony dostęp do przyrody tych lasów jest naszym prawem! Zarządzają nimi Lasy Państwowe, które niestety lekceważą interes społeczny i eksploatują te lasy w celach surowcowych. Zamiast spokoju i pięknych krajobrazów, znajdujemy tu teraz stosy ściętych drzew i zręby po których hula wiatr. Zagrożone wycinką są najcenniejsze przyrodniczo i społecznie drzewostany.

MOŻEMY POWSTRZYMAĆ EKSPLOATACJĘ DRZEWNĄ KOMPLEKSU W JAZGARZEWIE!

Te lasy mają przede wszystkim służyć ludziom – pozwalać nam odpocząć, zregenerować siły i zdrowie. Mają chronić nasze miejscowości przed hałasem, zanieczyszczeniami, wiatrami, łagodzić klimat i zatrzymywać wodę gruntową. To wartości o wiele większe, ważniejsze niż drewno. Nie musimy drewna pozyskiwać w naszych najcenniejszych fragmentach lasu i przy szlakach turystycznych!

Gospodarka leśna musi uwzględniać oczekiwania społeczne. Dlatego chcemy by Nadleśnictwo Chojnów odstąpiło od wykonania rębni w najcenniejszych drzewostanach kompleksu leśnego w Jazgarzewie.

OCZEKUJEMY:

 1. Pozostawienia „Bramy Lasu” tj. wydz. 17-02-1-07-238 -a -00 17-02-1-07- 23 -b -00, 17-02-1-07-238-b w stanie nienaruszonym. Ściana lasu, jak mówią sami leśnicy, stanowi osłonę przed wiatrem i powinna być pozostawiona.
 2. Rezygnacji z rębni zupełnej IB w wydz. 17-02-1-07-244a, zgodnie z publiczną deklaracją Nadleśniczego złożoną we wrześniu 2021r.
 3. Odstąpienia od rębni gniazdowej uprzątającej III BU w wydz. 17-02-1-07- 242-d (pow.11,1 6ha) stanowiącym otulinę rezerwatu Las Pęcherski od strony północnej.
 4. Odstąpienia od rębni zupełnych i gniazdowych wokół obszaru bagiennego zwanego Zatopionym Lasem. To obszar wodochronny.
 5. Zamiany pozostałych rębni gniazdowych na rębnie złożone lub trzebieże, zgodnie z zaleceniami Planu Ochrony Parku Krajobrazowego

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
 2. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
 3. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych
 4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 5. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 6. Posłanki i Posłowie na Sejm RP z Powiatu Piaseczyńskiego
 7. Burmistrz oraz Radne i Radni Miejscy Piaseczna

Poprzyj Apel

Podpisało już 1356 osób.
  Administratorem zbieranych danych osobowych jest Fundacja Lasy i Obywatele. Dane wykorzystywane będą, aby informować Cię za pomocą poczty elektronicznej, w zakresie na który wyraziłeś/aś zgodę powyżej oraz w celach statystycznychMasz prawo dostępu do treści swoich danych, a swoje dane możesz w każdej chwili poprawiać bądź zażądać ich usunięcia. Więcej w Polityce prywatności Fundacji Lasy i Obywatele.

  Platformę prowadzi Fundacja Lasy i Obywatele. Fundacja udostępnia platformę lokalnym inicjatywom leśnym i wspiera je w stworzeniu i rozpropagowaniu petycji. Nie odpowiada jednak za wszystkie treści umieszczane w petycjach. Jeżeli chcesz zamieścić petycję na tej platformie skontaktuj się z Fundacją Lasy i Obywatele poprzez kontakt@lasyiobywatele.pl

  Udostępnij petycję:

  Wyślij wiadomość do Inicjatywy Alarm dla Klimatu

   WordPress Lightbox