Dziękujemy za Twój podpis!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych do podpisania apelu. Klinknij w ikony i udostępnij ten apel przez swoje kanały na mediach społecznościowych.

Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, wesprzyj naszą pracę, choćby najmniejszą kwotą. Większość pracy wykonujemy pro bono, ale z Twoją comiesięczną darowizną będziemy mogli zrobić więcej dla lasów oraz rosnącej społeczności aktywistek i aktywistów działających dla ich ochrony.

WSPIERAM!

Jak chronić las?

poradnik

Odtwórz wideo
By uzyskać podstawowe informacje o Twoim lesie możesz posłużyć się dwoma serwisami mapowymi.
Na prowadzonej przez nas mapie #ZanimWytnąTwójLas znajdziesz informacje o tym jakie plany wycinek mają Lasy Państwowe wobec fragmentów lasu, które są dla Ciebie ważne. Dla wszystkich nadleśnictw mapa wizualizuje informacje o wycinkach (rębniach) planowanych w bieżącym dziesięcioletnim Planie Urządzenia Lasu. Dla większości nadleśnictw mapa zawiera również informacje o tym, które z planowanych na 10 lat prac zostały już wykonane, a które są wciąż planowane, oraz o tym jakie wycinki będą miały miejsce w bieżącym roku. Dodatkowo na mapie łatwo sprawdzisz, gdzie w Twoim lesie rosną drzewa stare, które szczególnie należy chronić oraz które z fragmentów lasów są lasami ochronnymi. Pamiętaj, by kliknąć w interesujący Cię fragment lasu na mapie, po to by uzyskać szczegółowe informacje.
O swoim lesie dowiesz się też sporo z Banku Danych o Lasach. Na tej mapie znajdziesz dodatkowe informacje o niektórych formach ochrony przyrody w twoim lesie (rezerwaty, Natura 2000, parki krajobrazowe), typach siedlisk leśnych i zbiorowisk roślinnych. Nawet jeżeli na początku nie rozumiesz wszystkiego co znajduje się w BDL warto to źródło poeksplorować.

Zapoznaj się z…

Zasadami Hodowli Lasu

(oficjalny dokument Lasów Państwowych)

Instrukcją Urządzenia Lasu

(oficjalny dokument Lasów Państwowych)

Osoby, które włożyły pracę w powstanie tego odcinka poradnika:

Marta Jagusztyn, Marzena Błaszczyk.

Podziękowania składamy też Sieci Obywatelskiej Watchdog, a w szczególności Katarzynie Batko
i Szymonowi Osowskiemu, którzy wprowadzili nas w kwestie związane z prawem do informacji.

Ten odcinek poradnika powstał dzięki pracy wolontariackiej, funduszom własnym Fundacji Lasy
i Obywatele oraz przy wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

Bądźmy w kontakcie

Zostaw swój adres e-mail

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Porady, jak działać dla lasu

Wskazówki, jak naciskać na Lasy Państwowe, by chroniły las.

Informacje o leśnych wydarzeniach i politykach leśnych

    WordPress Lightbox