Dziękujemy za Twój podpis!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych do podpisania apelu. Klinknij w ikony i udostępnij ten apel przez swoje kanały na mediach społecznościowych.

Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, wesprzyj naszą pracę, choćby najmniejszą kwotą. Większość pracy wykonujemy pro bono, ale z Twoją comiesięczną darowizną będziemy mogli zrobić więcej dla lasów oraz rosnącej społeczności aktywistek i aktywistów działających dla ich ochrony.

WSPIERAM!

Jak chronić las?

poradnik

Jak powołać

pomniki przyrody?

W Polsce istnieje szereg tak zwanych małych form ochrony przyrody takich jak pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, czy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Chronią one jedynie małe fragmenty przyrody, ale ich zaletą jest to, że ich powołanie jest stosunkowo proste, a powołują je rady gminy.
Art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody definiuje pomniki przyrody jako „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”. Tak więc w lasach pomnikiem przyrody może zostać nie tylko pojedyncze drzewo, ale też np aleja czy inne skupisko drzew. Jeżeli w Waszym lesie jest dużo drzew zasługujących na ochronę pomnikową, możecie próbować powołać wiele drzew pomnikowych.

Zapoznaj się z…

Bądźmy w kontakcie

Zostaw swój adres e-mail

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Porady, jak działać dla lasu

Wskazówki, jak naciskać na Lasy Państwowe, by chroniły las.

Informacje o leśnych wydarzeniach i politykach leśnych

    WordPress Lightbox