Dziękujemy za Twój podpis!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych do podpisania apelu. Klinknij w ikony i udostępnij ten apel przez swoje kanały na mediach społecznościowych.

Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, wesprzyj naszą pracę, choćby najmniejszą kwotą. Większość pracy wykonujemy pro bono, ale z Twoją comiesięczną darowizną będziemy mogli zrobić więcej dla lasów oraz rosnącej społeczności aktywistek i aktywistów działających dla ich ochrony.

WSPIERAM!

Jak chronić las?

poradnik

Czy ten poradnik

jest dla Ciebie?

Zaangażowanie w ochronę lasu to forma aktywizmu, która choć wymaga czasu i wysiłku, potrafi też sprawić wiele satysfakcji. W czasach katastrofy klimatycznej i katastrofy bioróżnorodności, działania na rzecz ochrony lasów daje duże poczucie sensu i może stać się odtrutka na depresję klimatyczną. Aktywizm leśny skupia ciekawych, aktywnych ludzi wierzących w swoją sprawczość, a dodatkowo, w bonusie, daje też okazję do wielu leśnych spacerów i eskapad. Czy to brzmi dla Ciebie zachęcająco?
Jeśli tak, sprawdź czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami:

Las to dla mnie ważne miejsce

Doceniam lasy za to, że chronią nas przed skutkami zmian klimatu, są ostoją bioróżnorodności i miejscem wytchnienia

Uważam, że produkcja drewna, choć ważna, nie powinna być nadrzędnym celem istnienia lasu

Uważam, że obecnie lasy publiczne nie są dobrze zarządzane

Lubię działać i angażować się w lokalne sprawy

Jestem zdania, że lokalne społeczności powinny angażować się w decyzje i działania związane z lokalnymi lasami, łąkami, rzekami, mokradłami, szczególnie jeśli są to tereny publiczne

Mam nieco (bądź dużo) czasu i energii, by działać dla dobra wspólnego

Potrafię i chcę działać z innymi

Szanuję różne perspektywy na las

Uważam, że decyzje o lesie powinny się opierać na nauce, dialogu i wyważeniu potrzeb wszystkich

Nie zniechęcam się łatwo

Jeżeli więcej niż połowa z powyższych stwierdzeń są z Tobą zgodne, jest ogromne prawdopodobieństwo, że leśny aktywizm to forma działania dla Ciebie.

Czy moje działania na rzecz lasu
coś w ogóle mogą zmienić?

To bardzo naturalne, że możesz pytać: Czy działania dla ochrony lasu mogą w odnieść skutek? Czy mogę uratować mój las?

Nie będziemy Cię oszukiwać – działanie na rzecz realnie zrównoważonego podejścia do lasów, ochrona lokalnych lasów przed zbyt intensywną eksploatacją jest działaniem trudnym, a czasem nawet frustrującym. Lasy Państwowe, zarządca lasów publicznych, to instytucja, która lasami gospodaruje w sposób nieprzystający do czasów katastrofy klimatycznej. Niewystarczająco dba o interes lokalnych społeczności i przyrody. Jednocześnie zaciekle broni swoich przywilejów i zysków, które wynikają z monopolu na pozyskiwanie drewna z powierzchni ponad jednej czwartej kraju. Lasy Państwowe, choć zarządzają lasami publicznymi w imieniu społeczeństwa, nie chcą słuchać jego głosu i opinii związanych z tym jakie wartości lasu są dla społeczeństwa najważniejsze.

Mimo tego, w coraz większej ilości miejsc w Polsce lokalne społeczności organizują się, by ochronić lasy publiczne przed zbyt intensywną eksploatacją gospodarczą. Na prowadzonej przez nas mapie obywatelskich inicjatyw leśnych odnotowaliśmy już ponad 300 interwencji, a ich liczba szybko rośnie.

Doświadczenia lokalnych inicjatyw leśnych dowodzą, że przy odrobinie determinacji i dobrej strategii można ocalić cenne fragmenty lasu. Na różne sposoby udaje się to w rosnącej liczbie miejsc takich jak na przykład las w Kleszczowie pod Krakowem, las w Szuminie nad Bugiem czy las Mokrzański we Wrocławiu. Coraz częściej odnosi też skutki mobilizacja społeczna podczas formalnych konsultacji Planów Urządzenia Lasu (w skrócie PUL). Najgłośniejsze ostatnio konsultacje PUL miały miejsce w 2022 roku w nadleśnictwie Brynek, gdzie lokalnej społeczności, dzięki mobilizacji, udało się zachować przed wycinką 500 ha cennego społecznie i przyrodniczo lasu.

Zapoznaj się z…

Skład i łamanie:

Piotr Piwocki

Ten odcinek poradnika powstał dzięki pracy wolontariackiej i funduszom własnym Fundacji Lasy i Obywatele

Bądźmy w kontakcie

Zostaw swój adres e-mail

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Porady, jak działać dla lasu

Wskazówki, jak naciskać na Lasy Państwowe, by chroniły las.

Informacje o leśnych wydarzeniach i politykach leśnych

    WordPress Lightbox