Dziękujemy za Twój podpis!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych do podpisania apelu. Klinknij w ikony i udostępnij ten apel przez swoje kanały na mediach społecznościowych.

Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, wesprzyj naszą pracę, choćby najmniejszą kwotą. Większość pracy wykonujemy pro bono, ale z Twoją comiesięczną darowizną będziemy mogli zrobić więcej dla lasów oraz rosnącej społeczności aktywistek i aktywistów działających dla ich ochrony.

WSPIERAM!

Główne cele i działania Lasów i Obywatelek

Po co istnieją Lasy i Obywatelki?
Istniejemy, by razem brać odpowiedzialność za dobro wspólne jakim są lasy.

Cel: Skuteczna, zintegrowana sieć oddolnych, obywatelskich grup i koalicji działających na rzecz lasów i przyrody

Działanie: Organizowanie społecznościowe 

 • Budujemy skalowalne narzędzia oraz mechanizmy wsparcia dla lokalnych i regionalnych grup angażujących się w ochronę lasów.
 • Zamawiamy i udostępniamy lokalnym grupom analizy prawne
 • Sieciujemy aktywistów/tki oraz grupy leśne. Budujemy wspierającą się nawzajem, skuteczną i sprawczą społeczność

   

Cel: Nowa narracja o ochronie lasów i relacji ludzi z naturą z perspektywy systemowej (współzależności)

Działanie: Mobilizacja różnych społeczności i interesariuszy 

 • Mobilizujemy lokalne społeczności, osoby z samorządu i polityki by razem brać odpowiedzialność za stan lasów i przyrody, w szczególności wspieramy lokalne procesy konsultacji Planów Urządzenia Lasu.
 • Snujemy wieloperspektywiczną opowieść o lesie i obywatelskim zaangażowaniu w sprawy lasu (pracujemy z mediami, pokazując różne perspektywy na las, prowadzimy media społecznościowe, współpracujemy z grupami lokalnymi i osobami ze świata nauki)

 

Cel: Systemowe zmiany w prawie i procedurach prowadzące do urealnienia dostępu do informacji, współdecydowania przez społeczeństwo o lasach oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach gospodarki leśnej 

Działanie: Badania, kampanie i rzecznictwo

 • Pozyskujemy systemowo dane o lasach od Lasów Państwowych, gdy trzeba wstępując na drogę sądowo-administracyjną.
 • Nagłaśniamy nieprawidłowości w dostępie do informacji, również na poziomie europejskim.
 • Bierzemy udział w komisjach sejmowych, proponujemy konkretne rozwiązania proceduralne i prawne
 • Prowadzimy i dokumentujemy litygację strategiczną w sprawie lasu
 • Prowadzimy mapę obywatelskich inicjatyw leśnych ilustrującą skalę społecznego sprzeciwu wobec kształtu gospodarki leśnej
 • Mobilizujemy społeczność aktywistycznych grup leśnych do wspólnych działań rzeczniczych i kampanii.

Rezultaty naszych działań

Jako fundacja Lasy i Obywatele istniejemy od czerwca 2021 roku. W tym czasie między innymi:

 • Stworzyliśmy mapę rębni, której używa kilkaset tysięcy osób
 • Zsieciowałyśmy społeczność ponad 1000 osób zaangażowanych w sprawy ich lokalnych lasów 
 • Mapujemy i monitorujemy lokalne inicjatywy na mapie inicjatyw leśnych
 • Zawiązałyśmy siedem mailowych grup regionalnych i wspieramy ich działania 
 • Zbudowaliśmy bazę liczącą ponad 11 tys. sprzymierzeńców – osób zainteresowanych tematyką lasów 
 • Wsparłyśmy mobilizację w procesach konsultacji Planów Urządzenia Lasu w ponad dziesięciu nadleśnictwach (m.in. Brynek, Kobiór, Łochów, Niepołomnice; o mobilizacji w Brynku artykuł tutaj). Nauczyliśmy się, co i jak zrobić, by w konsultacjach brało udział powyżej 200+ osób i organizacji
 • Stworzyliśmy (i wciąż rozszerzamy) serię „Jak chronić las” – bibliotekę materiałów instruktażowych działań dla ochrony lasu.
 • Pozyskałyśmy od Lasów Państwowych kluczowe informacje na temat udziału społecznego w gospodarce leśnej, prowadzonych badań oraz planów prac gospodarczych. Gdy trzeba, skarżymy LP w sądach administracyjnych uzyskując dostęp do informacji za pomocą wyroków sądowych (mamy ponad 50 wygranych spraw, w tym jedną na poziomie NSA)
 • Rozwijamy schematy skarżenia LP o naruszenia prawa w sądach cywilnych (obecnie polskie sądy administracyjne odmawiają rozstrzygania naruszeń prawa w Planach Urządzenia Lasu). Uczestniczymy w precedensowej sprawie cywilnej przeciwko LP w oparciu o dobra osobiste — to jedyna w Polsce sprawa przeciwko łamaniu prawa przez LP, w której grupa sąsiedzka uzyskała zabezpieczenie lasu jako przedmiotu pozwu 
 • Uczestniczymy w debacie medialnej i publicznej na temat lasów i gospodarki leśnej, w wyniku czego
  – Na wiosnę 2021 publikacją mapy rębni wywołaliśmy ogólnopolską debatę o zasadności skali wycinek w polskich lasach.
  – Nasza mapa inicjatyw leśnych używana jest jako główne źródło w naukowych leśnych debatach o społecznym zaangażowaniu w decyzje o lasach ​​(tutaj artykuł z Forest Policy and Economics)
  – Wzmocniłyśmy obecność problemu lasów ochronnych, wpływu społeczeństwa na decyzje o lasach oraz dostępności danych o lasach w debacie o lasach.
 • Wraz z sześcioma innymi organizacjami współtworzyliśmy Manifest Leśny, podpisany przez ponad 250 grup i organizacji społecznych, który ulokował temat konieczności reformy polityki leśnej w mainstreamie debaty politycznej podczas wyborów parlamentarnych 2023 roku (w ramach kampanii prowadziliśmy m.in Leśny Informator Wyborczy, byliśmy też partnerem merytorycznyn portalu MamPrawoWiedzieć – pomogliśmy w sformułowaniu pytań o politykę leśną)

W 2023 roku dostaliśmy od Klubu Przyrodników nagrodę Orle Pióro z takim uzasadnieniem:

Stworzyli nowy poziom dialogu między społeczeństwem a Lasami Państwowymi, inspirując i integrując ponad setkę lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz krajobrazu leśnego. 

Dają społeczeństwu wiedzę o gospodarce leśnej (np. sprawnie wizualizując dane Lasów Państwowych o planowanych cięciach, tworząc narzędzia przekładu żargonu leśnego na język powszechny) i pokazują, jak można próbować na nią wpływać. Pokazują, że „wycięciu swojego lasu” można się sprzeciwić i tym samym przywracają lasy społeczeństwu. Skutecznie szkolą też praktycznie jednostki Lasów Państwowych w zakresie udostępniania informacji o środowisku i informacji publicznej. Zainicjowany przez nich ruch już wymusił na Lasach Państwowych zaczątki myślenia o społecznych funkcjach lasu. W ciągu dwóch lat osiągnęli coś, co Klub Przyrodników próbował osiągnąć przez lata, namawiając przyrodników do udziału w planowaniu urządzenia lasu i organizując warsztaty „leśnictwa dla przyrodników”. 

Nie gadali jak jest źle, tylko zrobili.

WordPress Lightbox