29,9%

powierzchni Polski pokrywają lasy

6,5%

społeczeństwa kiedykolwiek słyszało o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących lasu*

79,2%

SPOŁECZEŃSTWA UWAŻA, ŻE LOKALNE SPOŁECZNOŚCI POWINNY MIEĆ WIĘKSZY NIŻ OBECNIE WPŁYW NA DECYZJE O LASACH*

45,4%

społeczeństwa, w świetle zmian klimatycznych, źle ocenia prowadzoną w Polsce gospodarkę leśną*

*Badanie IPSOS dla Lasy i Obywatele, badanie zostało zrealizowane metodą F2F przy użyciu techniki Tablet Assisted Personal Interview w dniach 11 – 16 lutego 2021 na reprezentatywnej próbie ludności Polski powyżej piętnastego roku życia, liczącej 1000 osób.

Zacznij działać już teraz!

Chcę chronić mój las.

Skorzystaj z formularza aby dowiedzieć się w jaki sposób możesz chronić swój las.

Chcę dodać swoje działanie do Mapy Inicjatyw.

Dodaj swoje działanie w sprawie lasów do naszej Mapy Inicjatyw.

Chcę śledzić co dzieje się w temacie lasów.

Bądź na bieżąco w tematach obywatelskiej kontroli nad lasami i reformy gospodarki leśnej.

Lasy są nasze - obywatelek i obywateli.

Chcemy mieć wpływ na to co się z nimi dzieje.
Mamy do tego prawo.

WordPress Lightbox